TYÖSKENTELY CHAT-OPERAATTORINA

Työnkuva

Yhteystiedot

kysymyksiä


Päätät itse, missä ja milloin haluat työskennellä. Voit työskennellä juuri niin paljon, kuin haluat ansaita.

Kiinnostuitko? Aloita vaikka jo tänään.


TYÖ
 • Voit työskennellä Suomessa tai ulkomailla, kunhan käytössäsi on toimiva nettiyhteys.
 • Työ sopii sekä miehille että naisille
 • Päätät itse milloin pidät vapaata, työalustamme on auki 24/7.
 • Järjestelmässämme toimitaan pelkästään viestejä kirjoittaen, työntekijänä pysyt 100% nimettömänä.
 • Sinun on osattava kirjoittaa suomea virheettömästi.
 • Olet vähintään 18-vuotias
PALKKIOT
 • Maksamme sinulle 0,12-0,20 € jokaisesta viestistä riippuen työskentelyn määrästä.
 • Ilta- ja viikonlopputyöskentelystä maksamme BONUSTA. Lisäksi saat BONUSTA, kun tuot ystäväsi meille töihin. Lisäksi meillä on koko ajan muita bonuskampanjoita.
 • Maksamme palkan viikoittain pankkitilille tai Payoneeriin, veroasioiden hoito on sinun vastuullasi.
 • On realistista ansaita 600-800 euroa viikossa työskentelemällä muutamia tunteja iltaisin. Tehokkaat työntekijät ansaitsevat jopa 5000 euroa kuukaudessa.
KOULUTUS
 • Koulutus kestää 1-3 tuntia, se voidaan järjestää toivomanasi ajankohtana, jopa samana päivänä. Suoritetun koulutuksen jälkeen olet valmis aloittamaan työt välittömästi.
 • Koulutus sisältää harjoitustehtäviä sekä perehdytyksen työalustan käyttämiseen
 • Koulutus tapahtuu Skype-palvelun kautta, pelkästään viestittäen, ei puhelimitse.

Yhteystiedot

Sukupuoli:

Käytämme Skypeä ainoastaan kirjoittaen. Emme käytä puhelu- tai videopuheluominaisuuksia.

Lue salassapitosopimus huolellisesti läpi ennen kuin hyväksyt sen.

FREELANCE SOPIMUS

§1 tehtävä

(1) Freelancer toimii yrityksessä animoituna virtuaaliyhteisöille. Hänen tehtävänsä on potentiaalisten asiakkaiden innostaminen intensiiviselle ja jatkuvalle yhteistyölle.

(2) Käyttäjän on noudatettava ohjeistusta, jossa yhteisö perustuu vastaamaan viesteihin.

§2 Yleiset sopimusten täytäntöönpano

(1) Freelancer varmistaa, että hänellä on pääsy tietokoneeseen, joka varustettu asianmukaisella Internet-käyttöohjelmalla. Työ suoritetaan online-palveluntarjoajan tarjoaman alustan kautta. Siksi viestien lähettämiseen ja vastaanottamiseen tarvitaan yhteys Internetiin. Freelancer vastaa kaikista Internetiin liittyvistä kustannuksista. Freelancer ei ole oikeutettu korvauksiin kyseisistä kuluista yhtiöltä.

(2) Riippumaton elinkeinonharjoittaja / freelancer on tietoinen siitä, että hän suorittaa tehtäviä itsenäisenä urakoitsijana. Yhtiö tekee toimeksiantoja riippumattomalle elinkeinonharjoittajalle / freelancerille, jotka se voi milloin tahansa hyväksyä tai hylätä. Yhtiö ei näin ollen ole vastuussa toimeksisaajan toimeksiannon toteuttamisesta tai palvelun tarjoamisesta. Tämä pätee erityisesti, mutta ei yksinomaan, viestien ja sisällön alalla. Riippumaton elinkeinonharjoittaja / freelancer on yksin vastuussa hänen kirjoittamastaan viestistä. Yhtiöllä ei ole vaikutusta jälkimmäiseen eikä vastaa näistä.

(3) Freelancer valitsee työpaikan itse.

(4) Freelancer järjestää työtuntinsa harkitulla tavalla siltä osin kuin yrityksen asettamia rajoituksia tai ehtoja ei ole. Freelancer ilmoittaa yritykselle mahdollisimman pian kaikista esteistä, jotka kestävät kauemmin (kolme päivää tai enemmän).

(5) Freelancerilla ei ole oikeutta saada palveluja yritykseltä, jotta hän voi suorittaa työn. Siksi yhtiö ei ole velvollinen maksamaan freelancer-korvausta palveluista, joita ei ole tarjottu hänelle.

(6) Freelancer ei ole oikeutettu tekemään tilauksia, kun hän suorittaa tehtäviä, joista hän on vastuussa, hänellä ei ole oikeutta antaa ohjeita yhtiön henkilökunnalle.

(7) Kaikkien alihankinta- ja ulkopuolisten osallistumisessa freelancerin on saatava yrityksen suostumus, jota ei voida kieltää epäoikeudenmukaisesti.

§3 Maksu / laskutus / verot

(1) Freelancer-maksut maksetaan yhtiön maksuaikataulun mukaisesti. Freelancer on velvollinen huolehtimaan omien verojensa ja maksujen hoitamisesta.

(2) Maksut suoritetaan viikoittain työviikosta seuraavalla viikolla.

(3) Freelancer on velvollinen suorittamaan veronsa ja maksunsa itse.

(4) Freelancer on velvollinen huolehtimaan itse oman terveydenhuolto- ja eläkevakuutuksensa.

§4 Yksityisyys / yksinoikeus

(1) Sopimustyön aikana ja edes sen jälkeen, kun hän on lähtenyt työstä, freelancer sitoutuu salassapitovelvollisuuteen kaikista luottamuksellisista asioista, joita hän kokee asiakkaansa sitoutumisen aikana. Nämä kysymykset koskevat erityisesti asiakasrekistereitä ja muita yrityssalaisuuksia sisältäviä tietovälineitä, teknisen toiminnan virtaa sekä kaikkia operaattoripalveluihin ja liiketoimintastrategioihin liittyviä tietoja.

(2) Edellä olevan 1 kohdan mukainen tiedonsiirto koskee erityisesti yhtiön sisäistä verkkosivustoa ja tämän sivuston tietoja. koulutusasiakirjat ja muut asiakirjat, kaikki tämän sopimuksen 1 §: n mukaisen sopimuksen mukaisen toimeksiannon tai toimeksiannon tukihakemukset, jotka toimitetaan freelancereille tai hän havaitsee ja lähettää sähköpostia yrityksessä, joka sisältää tietoja työstä.

(3) Korvausvaatimusten lisäys ei vaikuta.

(4) Tämän sopimuksen 1 §: ssä tarkoitettujen tehtävien puitteissa freelancer toimii yksinomaan yhtiölle. Sopimus on voimassa kuuden kuukauden ajan sopimuksen päättymisen jälkeen.

§5 Kilpailun kieltäminen

(1) Freelancer on velvollinen pidättymään työskentelemästä kilpailijoille yritykselle ja osallistumaan tällaisen liiketoiminnan rakentamiseen tai toimintaan välittömästi tai välillisesti kolmen vuoden ajan sopimuksen päättymisestä.

(2) Tämän lausekkeen rikkomisesta seuraa 5000 €: n sopimusperusteinen rangaistus (viisi tuhatta euroa) ja velvollisuus korvata yritykselle aiheutuneet vahingot.

§6 Erinäiset säännökset

(1) Muutokset, lisäykset ja väliaikaiset määräykset edellyttävät, että kirjallinen sopimus on voimassa. Tämä koskee myös kirjallisen sopimuksen vaatimusta.

(2) Jos jonkin tämän sopimuksen määräyksen katsotaan pätemättömäksi tai se voi pätemättömäksi tulevaisuudessa, ja jos sopimus sisältää porsaanreikiä, jäljellä olevien sopimusten voimassaolo ei vaikuta. Voimassa olevan lausekkeen korvaamiseksi tai porsaanreikien sulkemiseksi on otettava käyttöön asianmukainen säännös, joka parhaiten vastaa asetusta, jonka sopimuspuolet ovat aiottaneet tai olisivat halunneet, jos ne olisivat pitäneet tätä.

kysymyksiä: