Minkälaista On Tehdä Töitä Chat-Operaattoreiden Valmentajana?

Haluatko työskennellä chat-operaattorina?

Minkälaista On Tehdä Töitä Chat-Operaattoreiden Valmentajana?

Jos on tehnyt töitä jo jonkun aikaa itse chat-operaattorina ja haluaisi lisää töitä, voi olla hyvinkin mielenkiintoinen ja kannattava vaihtoehto ryhtyä chat-operaattoreiden valmentajaksi. Valmentajan työnkuva on vaihteleva ja erittäin monipuolinen, ja siihen on mahdollista vaikuttaa myös omien kiinnostuksen kohteiden mukaan. Valmentajan työ sopii myös sellaiselle, joka kaipaa hiukan enemmän sosiaalisia kontakteja itsenäisen työnsä lisäksi.

Kuka Voi Ryhtyä Chat-Operaattoreiden Valmentajaksi?

Kuka tahansa henkilö, joka on itse tehnyt töitä chat-operaattorina jo pidemmän aikaa ja jolla on kiinnostusta vastuullisemmasta ja monipuolisemmasta työnkuvasta, voi ryhtyä valmentajaksi. Lisäksi vaaditaan jonkin verran sitoutumista työhön viikkotasolla: työtä ei voi tehdä samalla tavalla aivan vapaasti vain niihin aikoihin kuin itselle sopii, kuten chat-operaattorin työtä. 

Valmentajan työ on hyvin joustavaa ja vapaata, ja sitä voi enimmäkseen suorittaa täysin oman aikataulun puitteissa, mutta tiettyihin työvuoroihin tai tiettyyn työskentelyn rytmiin ja tehtäviin pitää sitoutua. Valmentajalla on vastuu niistä tehtävistä, jotka hän on sitoutunut tekemään. Valmentajan työ vaatii vastuullisuutta, koska se vaikuttaa kaikkien muidenkin työhön ja työn laatuun, ei vain omaan.

Chat-Operaattoreiden Valmentajan Työ On Tiimityötä

Siinä missä chat-operaattorina työskentely on enimmäkseen itsenäistä ja itsekseen työn suorittamista, on valmentajan työ taas hyvin pitkälti tiimityötä. Se on työn yksi parhaita puolia. Chat-valmentajien tiimiin kuuluu useita valmentajia, jotka jakavat vastuuta, työtehtäviä ja myös työvuoroja. Työ on sosiaalisempaa ja vilkkaampaa kuin chat-operaattorin työ, ja siinä tarvitaan myös jonkin verran hyviä tiimityötaitoja, vaikka jokainen vastaakin omasta työnkuvastaan. Valmentajien omasta tiimistä saa aina apua ja tukea ja usein porukassa on myös mukava vaihtaa ajatuksia ja ideoita. 

Chat-Operaattoreiden Valmentajan Työ On Tiimityötä

Chat-operaattorivalmentajana on tärkeää tulla toimeen erilaisten ihmisten kanssa ja olla itse valmis auttamaan muita. Hyvistä ongelmanratkaisutaidoista ja joustavuudesta on myös paljon apua, mutta tärkein taito on ystävällisyys ja kyky tehdä töitä erilaisten ihmisten kanssa. 

Minkälaista Työtä Chat-Operaattoreiden Valmentaja Tekee?

Chat-operaattoreiden valmentajilla on erilaisia työtehtäviä, riippuen omista mielenkiinnon kohteista ja taidoista. Toisilla on useita tehtäviä, toisilla vain yksi. Paljon riippuu myös siitä, kuinka paljon töitä ja tehtäviä haluaa: niille, ketkä ovat luotettavia ja tekevät annetut vastuulliset tehtävät huolella, on usein tarjolla lisätöitä ja uusia työtehtäviä.

Toiset valmentajat keskittyvät enemmän koulutukseen, toiset operaattoreiden työnohjaukseen, toiset taas auttavat enemmän järjestelmän ylläpidossa. Useimmat valmentajista tekevät itse edelleen myös chat-operaattorin työtä, mikä onkin tärkeää, jotta ymmärtää koko ajan valmentamiaan chat-operaattoreita ja heidän kysymyksiään ja toiveitaan. Valmentajan työnkuva voi vaihdella myös jonkin verran tilanteiden ja tarpeiden mukaan.

Hae chat-operaattoriksi jo tänään ja työskentele kotoasi!

Päätä itse milloin ja missä työskentelet
Työkokemusta ei vaadita
Alusta on auki vuorokauden ympäri
Voit tehdä töitä myös kännykällä

Aloita hakemuksen teko tästä

AMT_fluent_form for articles

Saako Chat-Operaattoreiden Valmentajien Työhön Koulutusta?

Valmentajan perustyöhön saa koulutuksen ja myös muiden chat-operaaattorivalmentajien työstä oppii koko ajan. Koulutusta saa tarvittaessa aina lisää sen mukaan, mihin tehtäviin aikoo suuntautua tai erikoistua tai mihin tarvitaan apua sillä hetkellä. Valmentajien tiimistä saa aina tukea, kellon ympäri. Valmentajat kunnioittavat toistensa työtä ja ovat aina valmiita auttamaan toisiaan. 

Tarvitseeko Chat-Operaattoreiden Valmentaja Erityisiä Taitoja Tai Työvälineitä?

Työ ei tarvitse mitään erityisiä taitoja tai työvälineitä. Töitä tehdään samalla tavalla omalta koneelta, kuin chat-operaattorinakin, valmentajalla on vain enemmän oikeuksia erilaisiin ryhmiin tai järjestelmiin. Chat-operaattoreiden valmentaja ei myöskään tarvitse mitään erityisiä taitoja etukäteen, vaan saa koulutusta ja aloittaa valmentajien perustyönkuvalla ja voi siitä erikoistua erilaisiin tehtäviin omien kiinnostusten, taitojen ja ajan mukaan. 

Luotettavuus ja vastuullisuus ovat chat-operaattorivalmentajan parhaat taidot sekä kyky tulla toimeen erilaisten ihmisten kanssa.Odotamme innolla päästäksemme auttamaan sinut alkuun!

Sinusta tulee chat-operaattori jo muutaman päivän sisään!


Lisätietoa työskentelystä